Maja Miloš “Klip” – Snimak kao poziv ideal – egu

Šta je funkcija umjetničkoga djela, šta je intencija autora artefakta? Pitanja su koja savremena misao smatra irelevantnima, ali koja nam se redovno nameću. Stoga, imamo legitimitet postaviti pitanja: Šta je funkcija filma Klip rediteljke Maje Miloš? Šta je Maja Miloš htjela poručiti tim filmom? Zapravo, ovo su pitanja koja sam sebi postavio kad sam pogledao … More Maja Miloš “Klip” – Snimak kao poziv ideal – egu