Alija Izetbegović, neosnovano osporavan lider

“Bosna je komplicirana zemlja: tri religije, tri nacije i ostali. Nacionalizam je jak među sve tri nacije; dvije od njih imaju puno rasizma, šovinizma, separatizma; i mi bismo sad trebali napraviti državu od svega toga.” (Alija Izetbegović)     Do danas ni u jednoj od rasprava, koje tematiziraju Drugi svjetski rat na prostorima bivše Jugoslavije, … More Alija Izetbegović, neosnovano osporavan lider